Bloggarkiv

Restaurantskilt

En restaurant med riktige tillpassede skilt er en god måtte å trekke inn kunder fra gaten eller kjøpesenteret. Med skiltet kan restauranten også vise hvilken slags restaurant det handler om. Er det fine dining, lunchservering, hurtigmatmat eller kanske et miljö

Publicerad i Referenser

Nye Täby Centrum – nytt kjøpesenter med flere og større skilt

Focus produserte og monterte flere fasade- og entréskilt samt to store takskilt 3,5 x 11 meter til åpningen av nye Täby Centrum høsten 2013. Alle skiltene er belyst med hvita lysdioder, og de to taksskiltene er dessuten utstyrt med med

Publicerad i Referenser

McDonalds – ikke bare skilt

I 2010 begynte McDonalds å omarbeide sitt velkjente gul/røde konsept. Det nye konseptet innebærer fasadedekor i grønt og treimitasjon. Hittill har Focus bygget om nærmere 80 restauranter i Sverige og Norge, og arbeidet fortsetter videre. Utover de klassiske fasadeskiltene, det

Publicerad i Referenser

Akzo Nobel – 90 skiltplasser i hele Europa

En av våre store omprofileringer mot industrien er den vi gjorde til Akzo Nobel i løpet av 2010 og 2011, med 90 steder spredd ut over 15 europeiske land. På hvert sted installerte vi en hel mengde av ulike skilt,

Publicerad i Referenser

Dressmann – skiltdesign, og rask produksjon og montasje av skilt

I februar 2012 omprofilerte Dressmann med ny logo og nytt butikkonsept. Focus var med på et tidlig stadium og hjalp Dressmann med å utforme det nye konseptet. Den nye logoen ble tredimensionell, og kom i tv-reklamer til å se ut

Publicerad i Referenser

Cubus – hundretalls lysskarpe skilt

I 2008 fikk Focus i oppdrag av Varnergruppen å bytte ut ca 500 skilt i 240 butikker i hele Norden, i løpet av kun én måned. Focus vant anbudet på bakgrunn av skiltenes utseende, kvalitet og pris, og takket være

Publicerad i Referenser

Coca-Cola – Skiltrenovering

Neon begynner å bli umoderne, og derfor renoveres flere og flere gamle neonskilt og bygges om til skilt med LED-teknologi. Focus har gjort flere slike renoveringer og en av disse er det velkjente Coca-Cola-skiltet i Slussen i Stockholm. Vi demonterte

Publicerad i Referenser

Posten Sverige – 5000 skilt på 2000 steder

Posten er ett av Sveriges største foretak, med mer enn 30 000 ansatte. I 2006 fikk Focus oppdraget med å bytte ut 5000 skilt på mer enn 2000 plasser over hele Sverige. I løpet av av tre måneder var de

Publicerad i Referenser

Butikkskilt

Butikkskilt

En butikk uten skilt er lett å överse for forbipasserende kunder. Det har de fleste butikker forstått – og derfor er detaljhandelen den branschen som kjøper flest skilt. Focus jobber med alt far store internationelle butikkjeder till lokale, enkelte butikker.

Publicerad i Referenser