Stolpeskilt

Stolpeskilt er frittstående skilt monterade på stolper som er montert på nedstøpt fundament i bakken. De vanligste variantene av stolpeskilt kan være alt fra et mindre, ofte ubelyst informasjonsskilt, til en stor, ofte belyst skiltmast.